Informator SMS dla podróżnych

Niedawno powstał kolejny już system bezpłatnego przekazywania przydatnych informacji poprzez SMS. Jego celem jest szybkie powiadamianie zainteresowanych pasażerów o istotnych wydarzeniach i zmianach w działalności przewoźników (obecnie głównie wywodzących się z PKP). Przy pomocy iSMS można informować na przykład: o opóźnieniach środków transportu, o awariach i planowanych remontach, o promocjach organizowanych przez przewoźników, o zmianach rozkładów jazdy, o nowych usługach itp. Więcej na ten temat na stronie http://isms.pl.