Sprawozdanie z działalności Oddziału PTTK w Koźminie Wielkopolskim za 2009 rok

Oddział PTTK w Koźminie Wielkopolskim działał zgodnie ze szczegółowo opracowanym harmonogramem imprez na rok 2009, zatwierdzonym przez Zarząd Oddziału. Imprezy główne skierowane były do młodzieży szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych z terenu Ziemi Koźmińskiej. W imprezach brały udział także dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Borzęciczkach. Dnia 14 stycznia odbyło się spotkanie noworoczne członków Oddziału PTTK, na które zaproszony został Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. W nowym roku nastąpiła zmiana lokalu z ul. Tysiąclecia 6 na ul. Kopernika 1 – do Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy. Dnia 20 marca 2009 roku miał miejsce Zjazd Oddziału, na którym wybrano nowe władze. Jak co roku 25 kwietnia odbył się Wiosenny Rajd „Szlakiem Kosynierów 1848 r.” („Echo Koźmina”, nr 5/09). Gościnnie przyjęła nas na mecie Szkoła Podstawowa w Starej Obrze. Na uczestników czekał ciepły posiłek oraz liczne nagrody i dyplomy za uczestnictwo w konkursach. Dnia 2 czerwca Oddział PTTK zorganizował wycieczkę dla członków SKKT do Poznania i Kórnika. Starsi zwiedzali Stare Miasto z przewodnikiem a dzieci obejrzały trójwymiarowy film o efektach dźwiękowych. W drodze powrotnej zachwycaliśmy się historią Zamku Kórnickiego. 3 czerwca młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna spotkała się z Przewodnikiem Turystyki Górskiej Andrzejem Piaseckim z O/PTTK Jarocin aby posłuchać ciekawej prelekcji połączonej z filmami z odbytych podróży. 4 czerwca grupa członków SKKT przy ZSP w Koźminie Wlkp. wzięła udział w sesji popularno-naukowej w Poznaniu z okazji „90-lecia zorganizowanej działalności krajoznawczo-turystycznej w szkolnictwie polskim”. Dnia 26 września odbył się XVII Jesienny Rajd po Ziemi Koźmińskiej z metą w Serafinowie („Echo Koźmina”, nr 10/09), między Kościołem Św. Rozalii a dawną plebanią. W rajdzie brali udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Borzęciczkach i szkół ponadgimnazjalnych. Uczestniczyła również ośmioosobowa rowerowa grupa seniorów, łącznie 180 osób. Wszyscy uczestnicy otrzymali odznaki i zostali poczęstowani grochówką. Z historią 300-letniej świątyni i jej patronki zapoznał nas ksiądz kanonik Stanisław Koza. Uczestnicy Rajdu brali udział w konkursie plastycznym oraz konkursie na przewodnika świątyni. Najlepszym wręczono nagrody, szkoły i opiekunowie otrzymali dyplomy. 9 października wzięliśmy udział w Wielkopolskich Obchodach Światowego Dnia Turystyki nad Jeziorem Malta. 12 października odbył się V Rajd Pieczonego Ziemniaka z metą w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. Udział wzięło 160 osób. Dnia 19 października braliśmy udział w obchodach Jubileuszu 10-lecia powstania Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy. Dnia 23 października uczestniczyliśmy w II Zgromadzeniu Przedstawicieli Oddziałów PTTK Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Dnia 24 października miała miejsce jednodniowa wycieczka na trasie Koźmin-Książ-Rogoźnica (Gross-Rosen). Uczestniczyło w niej 50 osób. Wycieczkę zorganizowano głównie dla członków Oddziału PTTK. W lokalu Oddziału PTTK dnia 24 listopada odbyło się spotkanie andrzejkowe z uczniami Gimnazjum. Były wróżby, lanie wosku, piosenki i skromny poczęstunek. Członkowie Oddziału PTTK w Koźminie Wielkopolskim uczestniczyli w wycieczkach rowerowych oraz imprezach organizowanych przez inne oddziały. Stan członków wynosił w roku 2008 – 68 osób, w roku 2009 – 93 osoby. Zarząd Oddziału PTTK w Koźminie Wielkopolskim zaprasza wszystkich chętnych i zainteresowanych turystyką mieszkańców Miasta i Gminy do udziału w organizowanych rajdach i imprezach turystyczno-krajoznawczych w przyszłym roku 2010.

Dodano 7.03.2010

II Zgromadzenie Przedstawicieli Oddziałów PTTK Województwa Wielkopolskiego

Spotkania organizowane przez Wielkopolską Korporację Oddziałów PTTK umożliwiają uczestnictwo w aktualnych wydarzeniach z życia Towarzystwa. Zjazd jaki miał miejsce dnia 23 października 2009 r. odbył się w Sali Konferencyjnej. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Fary. Obecni byli przedstawiciele wszystkich Oddziałów z obszaru Województwa Wielkopolskiego. Po powitaniu gości (prezesa PTTK p. Lecha Drożdżyńskiego, przedstawicieli kuratorium i MEN) prezes WKO p. Marian Chudy odczytał referat nt. przebiegu XVII Walnego Zjazdu PTTK, jaki odbył sie w dniach 4-6.09.2009 w Warszawie. Wystąpienie było skupione przede wszystkim na udziale Wielkopolan w ogólnopolskiej działalności Towarzystwa. Następnie pani Kurator Anna Negler z Wielkopolskiego Okręgu Szkolnego wręczyła Medale Komisji Edukacji Narodowej kilku osobom, które przyczyniły się do współpracy PTTK ze szkołami, pod hasłem „Nauczycielom Kraju Ojczystego”. Pani Kurator przyjęła także Medal Prof. Stanisława Pawłowskiego jako uhonorowanie współdziałania MEN z PTTK. Ogłoszono także, że zbierane są informacje dotyczące kuratora Bernarda Chrzanowskiego, który działał w Wielkopolsce i na Pomorzu, tak aby w lipcu 2010 mogła się odbyć sesja popularnonaukowa na jego temat. W dalszej kolejności wręczono wyróżnienia, m.in. Medal Franciszka Jaśkowiaka (8 osobom) oraz za działalność na rzecz turystyki górskiej. Ogłoszono, że w obecnej kadencji z Wielkopolski w Zarządzie Głównym zasiada p. Paweł Mordal. Przedstawiono publikację p. Mariana Chudego o Mieczysławie Orłowiczu, jaka powstała we współpracy z Polskim Komitetem Olimpijskim. W sąsiednim kościele farnym można było następnie uczestniczyć we mszy św. w intencji działaczy PTTK. Potem proboszcz fary poświęcił tablicę pamiątkową poświęconą twórcy Młodzieżowych Kół Krajoznawczych PTK Leopoldowi Węgrzynowiczowi (1881-1960). Została ona umieszczona w krużganku. Tablicę ufundował Oddział Poznański z okazji wcześniejszej sesji popularnonaukowej. Na zakończenie uczestnicy spotkania przenieśli się na teren MTP, gdzie złożyli wizytę przy stoisku promocyjnym ZG PTTK i Książki Krajoznawczej na targach Tour Salon.

Dodano 28.02.2010

Wielkopolskie Obchody Światowego Dnia Turystyki

Z okazji Światowego Dnia Turystyki Marszałek Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenia Wyższej Użyteczności Publicznej Malta.Poznań.eu zorganizowali w dniu 9 października 2009 r. obchody, na które zaproszono zarówno oddziały PTTK, jak i władze samorządowe oraz przedsiębiorstwa turystyczne. W sali konferencyjnej POSiR na Malcie odbyła się część, oficjalna, np. wystąpienie marszałka województwa. Najciekawszą prezentację miał jednak dyrektor Nowego Zoo p. Konrad Tuszewski. Mówił on przede wszystkim o współpracy jaka zawiązała się wśród działających na terenie Malty przedsiębiorstw i obiektów turystycznych, co umożliwia wspólne wypracowanie planu zagospodarowania i rozwoju tego terenu obecnie i w przyszłości. Następnie uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z atrakcjami turystycznymi Malta Ski, wejścia na kopiec widokowy oraz zwiedzenia nowej słoniarni. Znajduje się ona w najdalszej części Nowego Zoo, ale organizatorzy zapewnili transport. Była także możliwość uczestniczenia w biesiadzie turystycznej.

Dodano 28.02.2010

Rok 2009

II Zgromadzenie Przedstawicieli Oddziałów PTTK Województwa Wielkopolskiego w  Poznaniu

Zdjęcia z imprezy są już dostępne w Galerii

Wielkopolskie Obchody Światowego Dnia Turystyki nad Jeziorem Malta

Zdjęcia z imprezy są już dostępne w Galerii

XVII Jesienny Rajd po Ziemi Koźmińskiej z metą w Serafinowie

Zdjęcia z imprezy są już dostępne w Galerii

Sąd Koleżeński i Komisja Rewizyjna Oddziału

Sąd Koleżeński i Komisja Rewizyjna Oddziału wybrane na ostatnim zjeździe ukonstytuowały się. Ustalono także tymczasowy termin dyżurów. Szczegóły – w dziale Kontakt

Nowy adres Oddziału

Od niedawna siedziba Oddziału mieści się w budynku Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy przy ul. Kopernika 1. Nowe pomieszczenie znajduje się na poziomie dolnym obok Świetlicy. Zapraszamy!

Nowe forum

Powstało nowe forum internetowe członków i sympatykówPTTK będące kontynuacją forum działającego dotychczas pod patronatem Zarządu Głównego. Jego adres to http://www.forum-pttk.pl/

Zjazd (Zebranie) sprawozdawczo-wyborczy Oddziału

W związku z kończącą się XVI i rozpoczynającą się XVII kadencją władz w PTTK dnia 20 marca 2009 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału. W porządku obrad znalazły się m. in. następujące punkty: 1) sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, dyskusja; 2) przyjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi, powołania nowego Zarządu i innych organów; 3) wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, delegata na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK Woj. Wielkopolskiego; 4) nowy Zarząd ukonstytuował się w następującym składzie: kol. Dobrochna Kasprzak – Prezes, kol. Maria Maćkowiak – Wiceprezes, kol. Izabela Maciejewska – Skarbnik, kol. Ewa Tomaszewska – Sekretarz, kol. Maria Lewandowicz – Członek Zarządu.

Kalendarz imprez na 2009 rok

 • Spotkanie noworoczne – podsumowanie działalności Oddziału w 2008 r., Kawiarenka zamkowa, 13.01.2009
 • Wieczornica poświęcona Powstaniu Wielkopolskiemu, LO im. Powstańców Wielkopolskich, 21.01.2009
 • Zjazd Oddziału – wybory, Siedziba Oddziału – ul. Tysiąclecia 6, 20.03.2009
 • Wiosenny Rajd „Szlakiem Wiosny Ludów”, SP Stara Obra, 25.04.2009
 • Święto Roweru, Las Orliński, 23.05.2009
 • Udział w Rajdzie Chopinowskim, Antonin, 5.09.2009
 • XVII Jesienny Rajd po Ziemi Koźmińskiej, Serafinów, 26.09.2009
 • V Rajd Pieczonego Ziemniaka, ZSP – dziedziniec zamkowy, 9.10.2009
 • Wieczór andrzejkowy, Kawiarenka zamkowa, 27.11.2009
 • Udział w obchodach rocznic wydarzeń historycznych
 • Rajdy i wycieczki rowerowe i autokarowe